Banner

Organisation for ØBG Badminton

ØBG Badminton har en meget åben organisation, hvor man kan bidrage i det omfang man har lyst til og med de opgaver man interesserer sig for. Alle opgaver er fordelt til mindre grupper, og disse grupper kan man melde sig til uden at skulle vælges på generalforsamlingen. Har du lyst til at gøre en indsats i én af grupperne, skal du blot kontakte én fra bestyrelsen.

Som udgangspunkt ønsker vi at arbejde i små grupper på ca. 3 personer. Er der flere der gerne vil deltage i en gruppe, vil vi overveje at splitte opgaverne i gruppen yderligere op, under hensyntagen til deltagernes interesser.

I nedenstående figur er organisationen skitseret, og nedenfor er gruppernes ansvarsområder beskrevet. Til hver gruppe er der nogle stikord, som gruppen kan bruge som inspiration, men andre ideer er også velkomne.

Trænerarbejde og talentudvikling
Gruppen arbejder med at rekruttere og udvikle trænere til at stå for træningen af ungdomsholdene. Endvidere arbejder gruppen med talentudvikling og fastholdelse af talenter i klubben.

Stikord:
- Trænerrekruttering
- Træneruddannelse
- Kursus til hjælpetrænere
- Trænercoachordning
- Trænersamling
- Kontakt person for trænere (Balle/Buskelund)
- Trænermanual
- Pædofili erklæringer
- Talentfastholdelse
- Træningssamlinger for dem der vil være bedre
- Ekstratræning om lørdagen
- 2 gange træning om ugen

Holdturnering
Gruppen arbejder for deltagelse i holdturneringen for ungdom.

Stikord:
- Finde holdleder til turneringskampe
- Tilmelde turneringshold
- Undersøge om der kan arrangeres lokal turnering i Silkeborg (4 hold)

Ungdoms arrangementer for børn med og uden forældre.
Gruppe til at stå for arrangementer der har til formål at inddrage forældrene mere i arbejdet med ØBG Badminton. Herunder at ”uddanne” forældrene i at løfte opgaverne i fællesskab. At skabe sjove oplevelser for børn OG forældre i fællesskab. Eller for børn alene.

Stikord:
- Opstartsaften/informationsaften (september)
- Fredagshyggeaftener m. spisning eller lign.
- Forældreinvolvering
- ”Emnebank” over hjælpende hænder.
- Sæsonafslutning i Bowl ’n Fun
- Barn/forældre badminton for de mindste.
- Søndagstræning, arrangere
- Træningssamlinger, hvor Balle og Buskelund mødes.
- Fælles ØBG kulturarrangementer.

Lejr arrangementer
Gruppens opgave er at arrangere sociale arrangementer af længere varighed. Nøgleord er sammenhold, ryste sammen, oplevelser.

Stikord:
- Lejr for de store
- Weekendtur
- 24-timers badminton
- Udveksling med andre klubber
- Overnatningsarrangementer

Egne stævner
Gruppens opgave er at arrangere stævner

Stikord:
- Klubmesterskaber
- ØBG Cup
- DBF stævne om foråret

Stævnedeltagelse
At arbejde for at stævnedeltagelse er en ”klub” ting, som man kan tage til sammen og sikre at flere tager til stævner sammen.

Stikord:
- Udbrede kendskabet til at gå til stævne
- Stævnetilmelding
- Med eller uden gebyr ? Frameldingsgebyr
- Stævneansvarlig (Balle/Buskelund)
- Tage af sted sammen til stævner som hold.
- ØBG Fane i hallen
- Arrangere fællesmorgenmad til stævner
- Unge trænere med ud til at coache.
- Fælles tur til stævne med overnatning

Rekruttering
Gruppens opgave er at arbejde med at rekruttere medlemmer til foreningen.

Stikord:
- Medlemsrekruttering
- Badminton i skolen
- Åbent hus – evt. før sommerferien
- Miniton – træning for de mindste med forældre

Arrangementer, senior og motionister
At arrangere sociale og badmintonrelaterede arrangementer af forskellig slags, for øge sammenholdet i klubben.

Stikord:
- Julefrokost
- Vinterstævne naboklubber
- Træningspas – andet indhold

Senior udvalg
Gruppe til at stå for udbud af voksenbadminton i ØBG.

Stikord:
- Tilbud til forskellige grupper, feks. damer, ældre, old boys og senior

Administration, PR og Eksterne møder
Driftsopgaver, der skal håndteres for at kunne drive en badmintonklub, samt PR opgaver og møder med eksterne interessenter.

Stikord:

- Bestyrelsesmøder
- Indkaldelse
- Dagsorden
- Mødeleder
- Referat
- Regnskab/bogføring/budget
- Medlemsregistrering
- Baneleje/timeleje
- Vedligehold af IT systemer
- Aflønning af trænere
- Materialehåndtering
- Indkøb af bolde
- Halreservationer
- Halfordelingsmøde
- DGI/DBF møder
- TSB arbejde
- Hovedbestyrelsesmøder
- ØBS
- Månedsbrev
- Hjemmeside
- Skrive til avisen

Sponsorarbejde
At skabe ekstraindtægter ved at profilere klubben.

Stikord:
- Sponsorkontakt
- Stævnesponsor
- Boldsponsor
- Præmiesponsor
- Tøjsponsor

Kalender